Leyton

Results

3 - 0
Athenian Division Two
The Leyton Stadium

Leyton v Eastbourne Town

1 - 1
Athenian Division Two
The Saffrons

Eastbourne Town v Leyton

2 - 0
Athenian Division Two
The Leyton Stadium

Leyton v Eastbourne Town

0 - 2
Athenian Division Two
The Saffrons

Eastbourne Town v Leyton

0 - 1
Division 2 Cup
The Saffrons

Eastbourne Town v Leyton

1 - 1
Athenian Division Two
The Saffrons

Eastbourne Town v Leyton

1 - 2
Athenian Division Two
Leyton Stadium

Leyton v Eastbourne Town

3 - 1
Athenian Division Two
Leyton Stadium

Leyton v Eastbourne Town

2 - 1
Athenian Division Two
The Saffrons

Eastbourne Town v Leyton

1 - 3
Athenian Division Two
Leyton Stadium

Leyton v Eastbourne Town

2 - 1
Athenian Division Two
The Saffrons

Eastbourne Town v Leyton

3 - 4
South Eastern League Division One
The Saffrons

Eastbourne Town v Leyton

10 - 1
South Eastern League Division One
Hare and Hounds

Leyton v Eastbourne Town